Mokotowska 13
00-640 Warszawa

Kasa biletowa:
tel. 22 825 59 79
kasa@wspolczesny.pl

http://www.wspolczesny.pl