Rynek Nowego Miasta 5/7

Kasa biletowa:
tel. 22 468 00 99
bilety@teatrwarsawy.pl

http://www.teatrkonsekwentny.pl