ul. Mińska 25, budynek 15

03-808 Warszawa

Kasa biletowa:

tel. 535 395 513

http://teatrsoho.pl/