Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa

Kasa biletowa:
tel. 22 818 25 16

Rezerwacja biletów:
tel. 22 818 48 19

http://www.powszechny.com