Teatralny 3
00-077 Warszawa

Kasa biletowa:
tel. 22 69 20 604
tel. 22 69 20 664

http://www.narodowy.pl/