Jaracza 2

00-378 Warszawa

 

Kasa biletowa:

tel. 22 50 28 151

 

http://www.teatrateneum.pl/