(Kino TĘCZA)

ul. Suzina 6
01-586 Warszawa

Rezerwacje biletów:

tel. 572 93 23 23 (sms lub tel.)
bilety.trzyrzecze@gmail.com