ul. Kazimierza Karasia 2
00-327 Warszawa

Główna kasa biletowa:
ul. Krakowskie Przedmieście 6
tel. 22 826 92 76

bilety@teatrpolski.waw.pl

http://www.teatrpolski.waw.pl