Postanowiłyśmy podzielić spektakle teatralne na dwie kategorie:

sztuki poważne

sztuki zabawne

Na sztuki zabawne warto wybrać się w celu poprawienia humoru, relaksu, dobrej zabawy. Sztuki poważne to naszym zdaniem spektakle, które wywołują refleksje, zachęcają do dyskusji, a czasem długo nie pozwalają o sobie zapomnieć.

Wprowadziłyśmy skalę ocen 1-6 (1 – bardzo słaba, 6 – rewelacyjna). Oceny dokonujemy w obrębie danej kategorii, ponieważ naszym zdaniem nie da się porównać sztuki komediowej z dramatyczną.