Teatr 21 działa od 2005 roku, zrodził się z warsztatów teatralnych prowadzonych przez Justynę Sobczyk w Zespole Społecznych Szkół specjalnych „Dać szansę” w Warszawie. Aktorami teatru są osoby z zespołem Downa i autyzmem – absolwenci i uczniowie Szkoły „Dać szansę”. Teatr 21 w swoich spektaklach zazwyczaj porusza tematy związane z „dorosłością” np. miłość, brak pracy, ciało, seksualność. Tworzy też sztuki inspirowane bajkami z myślą o najmłodszych widzach.

W 2014 roku aktorzy Teatru 21 zrealizowali projekt finansowany przez Biuro Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „O!swój”, za który otrzymali pierwsze wynagrodzenie, a teatr zaczął być przez nich postrzegany jako miejsce pracy. Temat pieniądza stał się ważny, bowiem osoby niepełnosprawne intelektualnie są często wykluczone finansowo – mają problemy z liczeniem, nie rozpoznają nominałów, nie potrafią ocenić wartości pieniądza, zarządzać finansami. W trakcie warsztatów teatralno-edukacyjnych o tematyce ekonomicznej zrodził się pomysł na sztukę – „Upadki. Odcinek 2”. Podczas spektaklu aktorzy opowiadają o sobie, swoich marzeniach, doświadczeniach i problemach związanych z samodzielnym posługiwaniem się pieniędzmi. Poruszają także temat postrzegania osób niepełnosprawnych intelektualnie przez społeczeństwo, próbują znaleźć swoje miejsce w świecie „rządzonym przez pieniądz”.

Czy my w ogóle mamy szansę?
Czy Państwo, gdyby mogli, to daliby nam kredyt?
Tylko szczerze.
Czy daliby Państwo kredyt ludziom…
… z zespołem Downa?

„Upadki. Odcinek 2” to bardzo dobry spektakl edukacyjny dla młodzieży niepełnosprawnej. Może stanowić punkt wyjścia do rozmów o wartości pieniądza, nauki posługiwania się i zarządzania pieniędzmi. Jest także spotkaniem ze sztuką, teatrem tworzonym o nich i dla nich. „Upadki. Odcinek 2” młodzieży zdrowej daje szansę „oswojenia się” z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, przez poznanie ich sposobu myślenia oraz trudności z jakimi muszą zmagać się w codziennym, także ekonomicznym, funkcjonowaniu.